• Konsert i Birkelunden med Rjukan Pikekor. Dirigent Edit Fronth. Fotografert i 1951. © Photo: Alfred Holtan / Norsk Industriarbeidermuseum
  • Storslipp av Arkiver!

  • Framside av mappe Framside av mappe © Photo: Arkiv på NIA
  • Lesesalen

  • Skjøte fra 1829, eiendommen blei seinere overtatt av AS Rjukanfos Skjøte fra 1829, eiendommen blei seinere overtatt av AS Rjukanfos © Photo: Arkiv på NIA
  • Hvordan bruke kildene

Developed by Eyego